Badania termowizyjne w Łodzi i w województwie łódzkim.

Firma istnieje od lutego 2012 roku i świadczy usługi budowlane i szkoleniowe. 

Specjalizuje się w badaniach termowizyjnych i szkoleniach z zakresu budownictwa ogólnego i drogowego. 

Firma "The Modern" Usługi Budowlane i Szkoleniowe swoją działalnością przyczynia się do szeroko pojętej energooszczędności i ochronie środowiska.

Wpływa to także na oszczędności klientów firmy w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na ogrzewanie po wykonanej diagnostyce obiektu budowlanego i wprowadzeniu poprawy stanu bieżącego domu, mieszkania lub biura.